PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT

w postępowaniu o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp

 

w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamówienie nie podlega ustawie

 

 

 

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia ustalona została na kwotę: Wartość szacunkowa zamówienia wynosi netto ( bez VAT)  - 126.747 zł netto     

Wartość szacunkowa  zamówienia wynosi ≈  30.000 euro

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1692)  -  kurs euro wynosi 4,2249 złotego.

Podstawa szacowania wartości przedmiotu zamówienia:

Wartość szacunkową ustalono na podstawie rozeznania cenowego rynku.

* należy wybrać właściwą podstawę

 

Źródło finansowania: Rachunek bieżący jednostki

 

Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane w dniu: 29 kwietnia 2015 do                                 3 Wykonawców.

 

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 5 maja 2015 r., do godz.:  13.00 złożono  3 oferty.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

 1. Nazwa Wykonawcy (adres, tel./fax.) Hurtownia „BIUROMAX” Dariusz Zajączkowski, ul Kilińskiego 17, 99-300 Kutno, tel 24 254 15 47, fax 24 254 60 51  oferowana cena na materiały eksploatacyjne oryginalne – 20.694,46 zł. Zamienniki – 2.837,81 zł. Ilość uzyskanych punktów – 100

 2. Nazwa Wykonawcy (adres, tel./fax.) HURT-PAP Eksport – Import Paweł Lewandowski Spółka Jawna , 99-300 Kutno, 29-go Listopada 64, tel. 24 2533548, Fax 24 2533548 oferowana cena ogółem na materiały eksploatacyjne oryginalne – 22.926,14 zł. Zamienniki – 4.256,21 zł. Ilość uzyskanych punktów – 77,53

 3.  BLACKLINE S. C. Izabela Zaliwska – Kupis, Paweł Pinkowski ul. Niemcewicza 26 71-520 Szczecin tel. 91 812 42 46 oferowana cena ogółem na materiały eksploatacyjne oryginalne – 21.689,21 zł. Zamienniki – 4.757,15 zł. Ilość uzyskanych punktów – 78,47


W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 6 maja 2015  r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie Kategoria zamówienia wg kodów CPV:

CPV ( nazwa i kod ) –  30190000 – 7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

30125110 - 5 tonery do drukarek

30124300 – 7 bębny do maszyn biurowych

30192113 – 6 wkłady drukujące

(dostawę/usługę/robotę budowlaną o szacunkowej wartości netto; )

 

wyłoniono Firmę:

 1. Nazwa Wykonawcy (adres, tel./fax.) Hurtownia „BIUROMAX” Dariusz Zajączkowski, ul Kilińskiego 17, 99-300 Kutno, tel 24 254 15 47, fax 24 254 60 51  oferowana cena na materiały eksploatacyjne oryginalne – 20.694,46 zł. Zamienniki – 2.837,81 zł. Ilość uzyskanych punktów – 100 której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na (należy podać zastosowane kryteria oceny ofert):

  Cena – 100%

  w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

  (Cn : Cb) x z % = ilość punktów za dane kryterium

  Cn – najniższa cena z zaoferowanych

  Cb – cena z badanej oferty

  z – znaczenie czynnika

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-07 08:39:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-07 08:39:18
 • Liczba odsłon: 764
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 509761]

przewiń do góry