Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z 


„Zapytaniem ofertowym na materiały eksploatacyjne do drukarek”

 

w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamówienie nie podlega ustawie

 

 

Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane w dniu: 17 maja 2017r.
do
3 Wykonawców. Ponadto, ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie http://www.piw-kutno.bip.org.pl

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 31 maja 2017r. do godz.: 13:00 złożono
3 oferty dotyczące dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)        Hurtownia „BIUROMAX” Dariusz Zajączkowski, ul Kilińskiego 17, 99-300 Kutno,
tel. (24) 254-15-47.

Oferowana cena ogółem na materiały eksploatacyjne: ORYGINALNE  – 32.582,50 zł brutto (98,06 pkt), ZAMIENNIKI – oferta niepełna (0 pkt)

Średnia ilość uzyskanych punktów – 49,03

 

2)        Info-System Piotr Bawej, ul. Chodakiewicza 4, 99-300 Kutno, tel. 603-688-356.

Oferowana cena ogółem na materiały eksploatacyjne: ORYGINALNE  – 31.951,00 zł brutto (100 pkt), ZAMIENNIKI – 9.990,00 zł (100 pkt)

Średnia ilość punktów – 100

 

3)        HURT-PAP Eksport – Import Paweł Lewandowski Spółka Jawna,
ul. 29-go Listopada 64, 99-300 Kutno, tel. (24) 253-35-48, (24) 254-79-11.

Oferowana cena ogółem na materiały eksploatacyjne: ORYGINALNE  – 32.178,30 zł brutto (99,29 pkt), ZAMIENNIKI – oferta niepełna (0 pkt)

Średnia ilość uzyskanych punktów – 49,65

 

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 1 czerwca 2017 r. analizy ofert
w celu realizacji zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek
dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie, Kategoria zamówienia wg kodów CPV:

 

CPV (nazwa i kod)

30125110 - 5 tonery do drukarek

30124300 – 7 bębny do maszyn biurowych

30192113 – 6 wkłady drukujące

 (dostawę/usługę/robotę budowlaną o szacunkowej wartości netto;)

 

wyłoniono Firmę:

 

Info-System Piotr Bawej, ul. Chodakiewicza 4, 99-300 Kutno, tel. 603-688-356.

Oferowana cena ogółem na materiały eksploatacyjne: ORYGINALNE  – 31.951,00 zł brutto, ZAMIENNIKI – 9.990,00 zł

Ilość uzyskanych punktów – 100, której ofertę uznano za najkorzystniejszą z uwagi na:

 

Cena – 100%

 

- w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(Cn : Cb) x z % = ilość punktów za dane kryterium

Cn – najniższa cena z zaoferowanych

Cb – cena z badanej oferty

z – znaczenie czynnika
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-05 13:02:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-05 13:02:41
  • Liczba odsłon: 875
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 517103]

przewiń do góry