• Ogłoszenie nr: 169084
 • Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2015 r.

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii
  • poszukuje kandydatów na stanowisko:
  • dezynfektor
  • w Zespole ds. odkażania


  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


  Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu

   99-300 Kutno
   ul. Józefów 22

  Miejsce wykonywania pracy:

  • Kutno

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • prowadzenie dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji
  • pomoc w prowadzeniu dokumentacji zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  • prowadzenie i nadzór nad materiałami przeciwepizootycznymi
  • prowadzenie dokumentacji
  • pomoc przy archiwizacji dokumentów
  • pomoc w prowadzeniu dokumentacji zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  • prowadzenie i obsługa samochodów służbowych
  • utrzymywanie powierzonych pojazdów w czystości oraz stałej gotowości eksploatacyjnej

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
   praca w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny.


  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  kontakt z preparatami dezynfekcyjnymi,
  praca w masce p. gazowej


  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b ę d n e
  • wykształcenie: średnie
  • pozostałe wymagania niezbędne:
   • aktualne uprawnienia do wykonywania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
   • prawo jazdy kat B
   • umiejętność pracy w zespole i kreatywność
   • aktualne badania lekarskie
   • niekaralność i dobry stan zdrowia
   • umiejętność samodzielnej realizacji podstawowych zadań

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Inne dokumenty i oświadczenia

   • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

   Termin składania dokumentów:

    15-05-2015

   Miejsce składania dokumentów:

    Powiatowy Inspektorat Weterynarii
    Józefów 22
    99-300 Kutno
  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-28 08:29:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-28 08:29:11
  • Liczba odsłon: 732
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 507716]

  przewiń do góry