Powiatowy Inspektorat Weterynarii
           w Kutnie

99-300 Kutno, ul. Józefów 22

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kutno, 26.06.2015 r.

                                                                                                                                               (miejscowość, data)

 

.....PIW-org-0120/5/2015.......

             (sygn. akt naboru)

 

 

Protokół z naboru na stanowisko w służbie cywilnej

 

 

Inspektor Weterynaryjny w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

(nazwa stanowiska)

 

 

 1. Informacja o publikacji ogłoszenia o naborze

 

W dniu  9 czerwca  2015 r. w BIP KPRM, BIP urzędu oraz w miejscu powszechnie dostępnym
w siedzibie urzędu ukazało się ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w korpusie służby cywilnej Inspektor Weterynaryjny w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

     (nazwa stanowiska, komórki organizacyjnej)

 

Termin składania ofert upłynął w dniu  23.06.2015 r.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęły  3 oferty.

 

 

 1. Skład komisji przeprowadzającej nabór

 

 1. Dariusz Wójcik Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie – przewodniczący

           (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna)

 2. Marta Cibor Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie– członek

         (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna)

 1. Lucyna Jóźwiak – członek

                 (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna)

 

 

 1. Informacja o metodach i technikach naboru

Wymagania na stanowisko pracy zostały zweryfikowane na podstawie opisu stanowiska.

 

 1. Opis poszczególnych etapów naboru

 

I etap: selekcja ofert/weryfikacja dokumentów

 

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęły 2 oferty. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniły 2 oferty.

 

Wśród wszystkich ofert nie było takich, które zawierały kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Pozostałe oferty złożone zostały po wyznaczonym terminie lub nie spełniły wymagań– wykaz imienny kandydatów stanowi załącznik do protokołu.

 

II etap: rozmowa kwalifikacyjna

 

Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszeni zostali kandydaci, którzy spełnili warunek określony w „Procedurze naboru na wolne stanowiska pracy”, w tym 0 osób/osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością .

 

 

 

Kandydaci otrzymali kolejno następujące wyniki:

 

 1. 11

 2. 6

 3. ......................

 4. ......................

   

  Arkusze oceny stanowią załącznik do protokołu.

   

 1. Imiona i nazwiska oraz adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych wg poziomu spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Marta Janasz

 2. Joanna Lewandowska

 3. ......................


 1. Uzasadnienie dokonanego wyboru

  Uzyskanie największej ilości punktów podczas  rozmowy kwalifikacyjnej, najlepsze wrażenie subiektywne

   

  Powody niewyłonienia kandydata:

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   

  Podczas III etapu naboru ustalone zostały następujące warunki zatrudnienia:

  Wynagrodzenie: – 2.003,13 zł.

  Wymiar etatu: pełen etat

  Data rozpoczęcia zatrudnienia: 01.07.2015 r.

   

 2. Podpisy członków komisji przeprowadzającej nabór:

   

 1. Dariusz Wójcik. – przewodniczący                                                                     26.06.2015 r.

                                                                                                                                                               (data zatwierdzenia protokołu)

 1. Marta Cibor  – członek

 2. Lucyna Jóźwiak .– członek

 1. Dodatkowe uwagi

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Załączniki

 

      Tabela z punktacją

 

 

Protokół sporządził/a

 

Renata Stawirowska

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-26 13:18:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-26 13:18:42
 • Liczba odsłon: 794
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 515960]

przewiń do góry