PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT

w postępowaniu o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp

 

w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   - Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamówienie nie podlega ustawie

 

 

 

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia ustalona została na kwotę : Wartość szacunkowa zamówienia wynosi netto ( bez VAT)   - 126.747 zł netto       

Wartość szacunkowa   zamówienia wynosi ≈   30.000 euro

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1692)   -   kurs euro wynosi 4,2249 złotego.

 

Podstawa szacowania wartości przedmiotu zamówienia :

Wartość szacunkową ustalono na podstawie rozeznania cenowego rynku.

 

* należy wybrać właściwą podstawę

 

 

Źródło finansowania : Rachunek bieżący jednostki

 

Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane w dniu: 14 kwietnia 2015 do                                   3 Wykonawców.

 

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23 kwietnia 2015 r., do godz.:   13.00 złożono   2 oferty dotyczące dostawy materiałów biurowych.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

 1. Nazwa Wykonawcy (adres, tel./fax.) Hurtownia „BIUROMAX” Dariusz Zajączkowski, ul Kilińskiego 17, 99-300 Kutno, tel 24 254 15 47, fax 24 254 60 51   oferowana cena ogółem na materiały biurowe: 5.546,64 zł. (brutto) Ilość uzyskanych punktów – 95,04 ;

   

 2. Nazwa Wykonawcy (adres, tel./fax.) HURT-PAP Eksport – Import Paweł Lewandowski Spółka Jawna , 99-300 Kutno, 29-go Listopada 64, tel. 24 2533548, Fax 24 2533548 oferowana cena ogółem na materiały biurowe: 5.271,75 zł. (brutto) Ilość uzyskanych punktów – 100 ;

 

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 27 kwietnia 2015   r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie Kategoria zamówienia wg kodów CPV:

CPV ( nazwa i kod ) –   30190000 – 7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

30125110 - 5 tonery do drukarek

30124300 – 7 bębny do maszyn biurowych

30192113 – 6 wkłady drukujące

(dostawę/usługę/robotę budowlaną o szacunkowej wartości netto; )

 

w części dotyczącej dostawy materiałów biurowych wyłoniono Firmę:

 1. Nazwa HURT-PAP Eksport – Import Paweł Lewandowski Spółka Jawna , 99-300 Kutno, 29-go Listopada 64, tel. 24 2533548, Fax 24 2533548 oferowana cena ogółem na materiały biurowe: 5.271,75 zł. (brutto) Ilość uzyskanych punktów – 100 ; materiały eksploatacyjne oryginalne – 15.250,25 zł. Zamienniki – 2.654,88 zł. Ilość uzyskanych punktów – 95,55 której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na:

   

  Cena – 100%

   

  - w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

  (Cn : Cb) x z % = ilość punktów za dane kryterium

  Cn – najniższa cena z zaoferowanych

  Cb – cena z badanej oferty

  z – znaczenie czynnika

   

    ( uzasadnienie wyboru oferty - oferta wybranego wykonawcy nie musi być najtańsza, jeżeli zgodnie z ustalonymi kryteriami zostanie wykazane, że jest ona najkorzystniejsza np. poprzez   inne elementy ferty
  Część dotycząca dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie zostaje anulowana ze względu na błędy w ilościach zamówionego towaru

 

W wyborze oferty uczestniczyli: *imię, nazwisko i podpis

 

Dariusz Wójcik – przewodniczący

 

Joanna Bilicka

 

Dominika Osińska

 

Krzysztof Błaszczyk

 

 

Miejscowość Kutno, dnia 27 kwietnia 2015 roku.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-28 07:56:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-05 15:15:44
 • Liczba odsłon: 794
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 507853]

przewiń do góry