Powiatowy Inspektorat Weterynarii w KutnieOFERTY DO 14.08.2017 r.
WYMIAR ETATU
1
STANOWISKA
1
DODATKOWE

   


Nabór w toku.


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierzątMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Kutno


ADRES URZĘDU:
99-300 Kutno     
ul. H. Sienkiewicza 25

   WARUNKI PRACY
   Brak windy, praca przy komputerze i w terenie
   ZAKRES ZADAŃ
   Przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania
   zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt
   Przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt oraz zdrowia i zwalczania
   chorób zakaźnych w gospodarstwie i innych miejscach przebywania zwierząt
   Sporządzanie rejestrów podmiotów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami
   Prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych
   Nadzorowanie pracy lekarzy wyznaczonych do czynności w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie
   zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
   Współpraca w zakresie prowadzenia badań zwierząt z prywatnie praktykującymi lekarzami weterynarii
   Przygotowywanie decyzji administracyjnych
   WYMAGANIA NIEZBĘDNE
   Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
   doświadczenie zawodowe: na stanowisku o podobnym zakresie zadań w administracji
   Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
   Prawo jazdy kat B
   Znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)
   Zdolność do analitycznego myślenia
   Posiadanie obywatelstwa polskiego
   Korzystanie z pełni praw publicznych
   Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe
   Posiadanie obywatelstwa polskiego
   Korzystanie z pełni praw publicznych
   Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   WYMAGANIA DODATKOWE
   Umiejętność stosowania prawa w praktyce
   Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego
   Znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi Inspekcji
   Weterynaryjnej
   Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
   Znajomość co najmniej jednego języka obcego spośród języków urzędowych UE
   DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
   Życiorys/CV i list motywacyjny
   Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
   zawodowego / stażu pracy
   Kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i specjalizacji
   Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie
   polskiego obywatelstwa
   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
   Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
   skarbowe
   DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,
   zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
   najlepszych kandydatek/kandydatów
   Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
   Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia
   zawodowego / stażu pracy
   TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
   Dokumenty należy złożyć do: 14 sierpnia 2017 r.
   Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
   Miejsce składania dokumentów:
   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
   ul. Sienkiewicza 25
   99-300 Kutno
   INNE INFORMACJE:
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
   urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
   niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
   Termin rozpoczęcia pracy 22 sierpnia 2017 r.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-01 10:57:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-04 13:49:56
 • Liczba odsłon: 728
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 517126]

przewiń do góry