• Ogłoszenie nr: 179119
 • Data ukazania się ogłoszenia:  18 marca 2016 r.

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii
  • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
  • inspektor weterynaryjny
  • w Zespole ds bezpieczeństwa żywności


  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% .


  Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu

   99-300 Kutno
   ul. H Sienkiewicza 25

  Miejsce wykonywania pracy:

  • Kutno  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • nadzór nad przestrzeganiem prawa dotyczącego higienyśrodków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
  • współpraca w zakresie prowadzenia badań zwierząt z prywatnie praktykującymi lekarzami weterynarii
  • prowadzenie postępowania administarcyjnego oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych
  • sporządzanie i przestrzeganie rocznych planów działalnosci z zakresu nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzecego,
  • prowadzenie nadzoru weterynaryjnego nad warunkami sanitarnymi w podmiotach zajmujacych się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz badanie jakości tej żywności,
  • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej zajmowanego stanowiska
  • prowadzenie kontroli podmiotów objętych nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
  • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemów RASFF, TRACES, SPIW-et

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
   Bezpośredni kontakt z klientem, reprezentowanie urzędu poza siedzibą i w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu - kontrola gospodarstw i zakładów nadzorowanych przez inspekcje weterynaryjną, wyjazdy służbowe i szkoleniowe. Możliwa praca również w soboty w związku z odprawami eksportu w zakładzie PINI Polonia.


  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  Komputer  Inne

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b ę d n e
  • wykształcenie : wyższe weterynaryjne, zootechniczne, rolnicze
  • doświadczenie zawodowe/staż pracy : 1 rok doświadczenia zawodowego
  • pozostałe wymagania niezbędne :
   • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP (dotyczy lekarzy weterynarii)
   • prawo jazdy kat B
   • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
   • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)
   • zdolność do analitycznego myślenia
   • komunikatywność i wysoka kultura osobista
  wymagania dodatkowe
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego
  • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
  • znajomość co najmniej jednego języka obcego spośród języków urzędowych UE

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Inne dokumenty i oświadczenia

   • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy weterynarii)
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
   • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i specjalizacji
   • kopie świadectw pracy
   • kopia prawa jazdy

   Termin składania dokumentów:

    31-03-2016

   Miejsce składania dokumentów:

    Powiatowy Inspektorat Weterynarii
     Sienkiewicza 25
    99-300 Kutno


   Inne informacje:

    tel. 24 253 35 49


 • Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-17 13:55:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-17 13:55:42
  • Liczba odsłon: 779
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 516986]

  przewiń do góry