W związku opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej z dniem 29 marca 2019 r. kraj ten utraci status kraju członkowskiego Unii Europejskiej, stając się państwem trzecim, co jest równoznaczne ze zmianą wymagań dotyczących przemieszczania/przywozu zwierząt z ww. kraju do Unii Europejskiej.

Szczegółowe zasady dotyczycące niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych do/w obrębie Unii Europejskiej w odniesieniu do psów, kotów i fretek reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 Zwierzęta powinny spełniać wymagania przywozowe w zakresie: prawidłowego oznakowania, posiadania ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz aktualnie obowiązującego dokumentu identyfikacyjnego (paszport UE/świadectwo zdrowia). Dodatkowym wymogiem przywozowym z niektórych krajów nienależących do Unii Europejskiej jest obowiązek posiadania udokumentowanego potwierdzenia odpowiedniego wyniku badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania. Zwierzęta przyjeżdżające lub powracające do Unii Europejskiej z terytorium lub kraju trzeciego niewymienionego w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 577/2013 muszą zostać poddane ww. badaniu w jednym z laboratoriów zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Lista laboratoriów znajduje się na stronie Komisji Europejskiej pod linkiem:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en

W nawiązaniu do informacji przekazanych przez Komisję Europejską w chwili obecnej Wielka Brytania nie została umieszczona na żadnej z list KE, uprawniających do dotychczasowych, „uproszczonych” zasad przemieszczania zwierząt domowych, towarzyszących podróżnym.

W związku z powyższym psy, koty oraz fretki przemieszczane z Wielkiej Brytanii do UE po 29 marca 2019 r. będą musiały spełniać wymagania w zakresie:

  • prawidłowego oznakowania - chip,
  • ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie,
  • badania przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania,
  • dokumentu identyfikacyjnego - świadectwa zdrowia.

 

Paszport dla zwierząt domowych wydany w Wielkiej Brytanii nie będzie dłużej dokumentem uprawniającym do wjazdu na terytorium UE. Nie będzie można dłużej przemieszczać do UE psów, kotów, fretek w tzw. „uproszczonym trybie” (chip, szczepienie przeciw wściekliźnie, paszport).

Co więcej, zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia (UE) 576/2013, z uwagi na wymagany odpowiedni wynik badania miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie oraz trzymiesięczny okres oczekiwania na wjazd liczony od dnia pobrania próbki krwi, w przypadku podróży z Wielkiej Brytanii do UE, należy mieć na uwadze konieczność wykonania ww. badania z odpowiednim wyprzedzeniem. Dla osób planujących podróż ze zwierzęciem z UE do Wielkiej Brytanii zaleca się wykonanie badania miareczkowania przeciwciał przeciw wściekliźnie przed wyjazdem z UE, aby w momencie powrotu posiadać odpowiednie dokumenty. Jeżeli zwierzę posiada ww. badanie oraz jest ono udokumentowane w odpowiedniej sekcji paszportu wówczas nie obowiązuje trzymiesięczny okres oczekiwania na wjazd do UE. Ww. opcja nie dotyczy paszportów wydanych na terenie Wielkiej Brytanii, które po 29 marca br. nie będą już dokumentem uprawniającym do przemieszczania na terytorium UE. W każdym innym przypadku konieczne jest posiadanie świadectwa zdrowia oraz trzymiesięczny okres oczekiwania na wjazd.

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym mogą być wprowadzane do UE wyłącznie przez wyznaczone punkty wejścia tzw. traveller’s point of entry (TPE). Lista unijnych przejść granicznych jest dostępna pod linkiem:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en

Wszelkie informacje dotyczące przemieszczania psów, kotów i fretek znajdują się na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en

na stronie internetowej właściwych władz weterynaryjnych Wielkiej Brytanii:

https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-europe-after-brexit

oraz na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/brexit

Wszystkie inne zwierzęta domowe, towarzyszące podróżnym, mogą być przemieszczane z Wielkiej Brytanii do Polski na zasadach przemieszczania zwierząt z państw trzecich. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie GIW pod linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroz-ze-zwierzetami-towarzyszacymi-z-panstw-trzecich-do-polski---zasady


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-04 14:23:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-04 14:23:30
  • Liczba odsłon: 840
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 509632]

przewiń do góry