Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie


OFERTA DO: 09.08.2017
WYMIAR ETATU
1
STANOWISKA
1
DODATKOWE

 


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

zastępca Głównego księgowego - Umowa na zastępstwoMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Kutno

ADRES URZĘDU:
99-300 Kutno  
ul. H. Sienkiewicza 25

WARUNKI PRACY
Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku/w dni robocze/ w godzinach od 7.30 do 15.30.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze w
budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku. Stanowisko pracy
wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy.
ZAKRES ZADAŃ
Kontrola i zatwierdzanie dowodów księgowych pod względem rachunkowym
Prowadzenie kasy i sporządzanie raportów
Księgowanie dowodów księgowych
Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR)
Realizacja przelewów w systemie bankowości elektronicznej
Wystawianie rachunków i decyzji płatniczych
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe: 1 rok w księgowości administracji publicznej
Znajomość przepisów o finansach publicznych, rachunkowości budżetowej
Umiejętność obsługi programów komputerowych (Word, Excel) oraz programów księgowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
Umiejętność biegłej obsługi komputera i oprogramowania komputerowego
Umiejętność organizacji pracy własnej
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
zawodowego / stażu pracy
Kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i specjalizacji
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie
polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,
zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie
najlepszych kandydatek/kandydatów
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 09 sierpnia 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
ul. Sienkiewicza 25
99-300 Kutno
INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje: (24) 253 34 69

Pobierz ogłoszenie

Informacja o anulowaniu naboru
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-04 14:21:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-16 20:25:40
  • Liczba odsłon: 722
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 508997]

przewiń do góry