Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

 

Ogłoszenie o naborze nr 14311 z dnia 18 sierpnia 2017 r.

 

OFERTY DO

WYMIAR ETATU

STANOWISKA

STATUS

DODATKOWE

28

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

nabór

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

sierpnia

 

 

w toku

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 

księgowy

 

Zespół ds. finansowo-księgowych

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ADRES URZĘDU:

Kutno

ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

 

 

 

WARUNKI PRACY

 

Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku/w dni robocze/ w godzinach od 7.30 do 15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy.

 

ZAKRES ZADAŃ

 

 Kontrola i zatwierdzanie dowodów księgowych pod względem rachunkowym

 

 Prowadzenie kasy i sporządzanie raportów

 

 Księgowanie dowodów księgowych

 

 Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR)

 

 Realizacja przelewów w systemie bankowości elektronicznej

 

 Wystawianie rachunków i decyzji płatniczych

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 Wykształcenie: średnie ekonomiczne

 

 doświadczenie zawodowe: 3 lata w księgowości

 

 Posiadanie obywatelstwa polskiego

 

 Korzystanie z pełni praw publicznych

 

 Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

 Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

 

 Znajomość przepisów w zakresie Ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych do niej oraz zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej


 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE


 Życiorys/CV i list motywacyjny

 

 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 

 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 Kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i specjalizacji

 

 Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

 Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 

 Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 Dokumenty należy złożyć do: 28 sierpnia 2017 r.

 

 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

 Miejsce składania dokumentów:

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

 

ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

 

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje: tel. (24) 253 34 69

 

 

 Pobierz ogłoszenie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-18 10:59:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-18 10:59:13
  • Liczba odsłon: 878
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 517010]

przewiń do góry