Zobacz podgałęzie

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO DRUKAREK

W związku z potrzebą zaopatrzenia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie w artykuły biurowe oraz tonery do drukarek zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie w 2015 r.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

I. Zamawiający

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Józefów 22

99-300 Kutno

tel. 24 253 34 69

NIP   775-20-72-715

REGON 610946392

II. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2015/2016 r. do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia

Artykuły biurowe zamawiane będą zgodnie z zamówieniami cząstkowymi złożonymi przez Zamawiającego na koszt Dostawcy według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy (dotyczy produktów zawartych w ofercie) w terminie 3 dni od dnia przyjęcia zamówienia. Artykuły, o których mowa w ofercie winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT. Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto . Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane w fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie zamierza dokonać zamówień na szacunkową ilość określoną w załączniku, który stanowi orientacyjne zestawienie zamawianych artykułów, z zastrzeżeniem prawa do zmiany w ilościach i rodzajach zamówionych artykułów biurowych.

Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru Dostawcy , tj. 11 maja 2015 r. do 10 maja 2016 r. PIW w Kutnie zaznacza, że Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 5 maja 2015 r. do godz. 13.00, ul. Józefów 22,   99-300 Kutno Oferta powinna Kutno zawierać nazwę zamówienia” Oferta na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2015 r. „

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania w dniu 8 maja 2015 r., zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie http://www.piw-kutno.bip.org.pl , zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

Kontakt w sprawie: tel. 24 253 34 69   email : renis7@wp.pl

 

 

 

Załącznik nr 1

Materiały eksploatacyjne do drukarek i ksero

 

Lp.

 

Nazwa artykułu

 

Szczegółowy Opis Artykułu

PRZEWIDYWANA ILOŚĆ ZAKUPU W 2015 R.

Cena brutto

Wartość

1.

Toner

Canon CRG - 728
(cena oryginał + cena zamiennik)

20 szt.

 

 

2.

Toner

Canon CRG - 719
(cena oryginał + cena zamiennik)

10 szt.

 

 

3.

Toner

Canon C-EXV 33 (cena oryginał + cena zamiennik)

10 szt.

 

 

4.

Toner

Epson 1173 (do EPSON M4000)
(cena oryginał + cena zamiennik)

1 szt.

 

 

5.

Toner

HP 12 A
(cena oryginał + cena zamiennik)

20 szt.

 

 

 

6.

 

Toner

TK-1140
(cena oryginał + cena zamiennik)

2 szt.

 

 

7.

Tusz

Epson T1294 JELLOW
(cena oryginał + cena zamiennik)

9 szt.

 

 

8.

Tusz

Epson T1293 MAGNETA
(cena oryginał + cena zamiennik)

9 szt.

 

 

9.

Tusz

Epson T1292 CYJAN
(cena oryginał + cena zamiennik)

9 szt.

 

 

10.

Tusz

Epson T1291 BLACK
(
cena oryginał + cena zamiennik)

24 szt.

 

 

11.

Tusz

HP 88 BLACK XL (cena oryginał + cena zamiennik)

6 szt.

 

 

12.

Tusz

HP   88 jellow (cena oryginał + cena zamiennik)

4 szt.

 

 

13.

Tusz

HP   88 magneta (cena oryginał + cena zamiennik)

3 szt.

 

 

14.

Tusz

HP 703 czarny (cena oryginał + cena zamiennik)

15 szt.

 

 

15.

Tusz

HP 703 kolor (cena oryginał + cena zamiennik)

6 szt.

 

 

16.

Taśma do faxu

Panasonic KX-FP207 (cena oryginał + cena zamiennik)

15 szt.

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-29 10:26:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-05 15:08:22
  • Liczba odsłon: 890
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 516954]

przewiń do góry