Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie
informujemy, że:

1)      współadministratorem danych osobowych:

a)      w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),

b)      w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
w województwie Łódzkim jest Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi (adres siedziby: ul. Proletariacka 2/6, 93-569 Łódź, kontakt: e-mail: lodz.wiw@wetgiw.gov.pl, tel.: (48) 42 635 14 00),

c)       w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Kutnie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie (adres siedziby:
ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno, kontakt: kutno.piw@wetgiw.gov.pl,
tel.: (48) 24 337 17 00), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

2)      w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych
możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym
:

a)      w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl ., tel. 22 623 24 81,

b)      w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi: iod @wiw-lodz.pl ,
tel. 42 635 14 07

c)       w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie: rodo@piw.kutno.pl ,
tel. 24 377 17 00

3)      dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów i wykazów na podstawie obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych;

4)      dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony
w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
  i   archiwach
;

5)      w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

6)      każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania ;

7)      mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8)      podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy na podstawie złożonego wniosku, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej ;

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-19 23:05:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-19 23:06:07
  • Liczba odsłon: 1154
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 508505]

przewiń do góry