Powiatowy Inspektorat Weterynarii
           w Kutnie

99-300 Kutno, ul. Józefów 22

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kutno, 20.03.2015 r.

                                                                                                                                               (miejscowość, data)

 

.....PIW-org-0120/1/2015.......

             (sygn. akt naboru)

 

 

Protokół z naboru na stanowisko w służbie cywilnej

 

 

Kontroler Weterynaryjny w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

(nazwa stanowiska)

 

 

 1. Informacja o publikacji ogłoszenia o naborze

 

W dniu   23 lutego   2015 r. w BIP KPRM, BIP urzędu oraz w miejscu powszechnie dostępnym
w siedzibie urzędu ukazało się ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w korpusie służby cywilnej Kontroler Weterynaryjny w Zespole ds.
zdrowia i ochrony zwierząt

     (nazwa stanowiska, komórki organizacyjnej)

 

Termin składania ofert upłynął w dniu   10 marca   2015 r.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęło   ofert.

 

 

 1. Skład komisji przeprowadzającej nabór


 1. Marta Cibor Z-ca   Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie – przewodniczący

            (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna)

 2. Lucyna Jóźwiak zespół ds.   bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – członek

          (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna)

 1. Renata Stawirowska – Główny Księgowy – członek

                  (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna)

 1. Dominika Osińska – Referent   – członek

                  (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna)


 

 1. Informacja o metodach i technikach naboru

Wymagania na stanowisko pracy zostały zweryfikowane na podstawie opisu stanowiska.

 

 1. Opis poszczególnych etapów naboru

 

I etap: selekcja ofert/weryfikacja dokumentów

 

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęło 14 ofert. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniło 10 ofert i oferta została wycofana przez kandydata.

 

Wśród wszystkich ofert nie było takich, które zawierały kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Pozostałe oferty złożone zostały po wyznaczonym terminie lub nie spełniły wymagań– wykaz imienny kandydatów stanowi załącznik do protokołu.

 

II etap: rozmowa kwalifikacyjna

 

Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszeni zostali kandydaci, którzy spełnili warunek określony w „Procedurze naboru na wolne stanowiska pracy”, w tym 0 osób/osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością .

 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania – 26 pkt

 

Kandydaci otrzymali kolejno następujące wyniki:

 

 1. 21

 2. 11

 3. 13

 4. 15

 5. 11

 6. 17

 7. 16

 8. 15

 9. 15

   

  Arkusze oceny stanowią załącznik do protokołu.

   

   

 1. Imiona i nazwiska oraz adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych wg poziomu spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Krzysztof Błaszczyk                                

 2. Ewa Miruć

   

 

 1. Uzasadnienie dokonanego wyboru

  Na stanowisko kontroler weterynaryjny został wybrany Pan Krzysztof Błaszczyk ze względu na u zyskanie największej ilości punktów podczas   rozmowy kwalifikacyjnej, najlepsze wrażenie subiektywne

 2.  

  Powody niewyłonienia kandydata:

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   

  Podczas III etapu naboru ustalone zostały następujące warunki zatrudnienia:

  Wynagrodzenie: 2.600 zł. w okresie próbnym trwającym 3 miesiące oraz 2.900 zł. po okresie próbnym

  Wymiar etatu: pełen etat

  Data rozpoczęcia zatrudnienia: 01.04.2015 r.

   

 3. Podpisy członków komisji przeprowadzającej nabór:

   

 1. Marta Cibor – przewodniczący                                                                          20.03.2015 r.

                                                                                                                                                                (data zatwierdzenia protokołu)

 1. Lucyna Jóźwiak   – członek

 2. Renata Stawirowska   – członek

 3. Dominika Osińska - członek

 1. Dodatkowe uwagi

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Załączniki

 

      Tabela z punktacją

 

 

Protokół sporządził/a

 

Renata Stawirowska

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-28 07:53:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-28 07:53:24
 • Liczba odsłon: 743
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 509758]

przewiń do góry