Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku 

„Zapytaniem ofertowym na artykuły biurowe”

 

w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamówienie nie podlega ustawie

 

 

Zaproszenie do składania ofert zostało skierowane w dniu: 17 maja 2017r.
do
3 Wykonawców. Ponadto, ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie http://www.piw-kutno.bip.org.pl

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 31 maja 2017r. do godz.: 13:00 złożono
3 oferty dotyczące dostawy artykułów biurowych.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)        Hurtownia „BIUROMAX” Dariusz Zajączkowski, ul Kilińskiego 17, 99-300 Kutno,
tel. (24) 254-15-47.

Oferowana cena ogółem na artykuły biurowe  – 5.881,66 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów – 99,79

 

2)        Info-System Piotr Bawej, ul. Chodakiewicza 4, 99-300 Kutno, tel. 603-688-356.

Oferowana cena ogółem na artykuły biurowe – 7.566,86 zł brutto.

Ilość punktów – 77,56

 

3)        HURT-PAP Eksport–Import Paweł Lewandowski Spółka Jawna, 99-300 Kutno,
ul. 29-go Listopada 64, tel. (24) 253-35-48, (24) 254-79-11.

Oferowana cena ogółem na artykuły biurowe – 5.869,11 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów – 100

 

 

 

 

 

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 1 czerwca 2017 r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na dostawę artykułów biurowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie Kategoria zamówienia wg kodów CPV:

 

CPV (nazwa i kod)
30190000 – 7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

 (dostawę/usługę/robotę budowlaną o szacunkowej wartości netto;)

 

wyłoniono Firmę:

 

HURT-PAP Eksport–Import Paweł Lewandowski Spółka Jawna, 99-300 Kutno,
ul. 29-go Listopada 64, tel. (24) 253-35-48, (24) 254-79-11

Oferowana cena ogółem na artykuły biurowe – 5.869,11 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów – 100, której ofertę uznano za najkorzystniejszą z uwagi na:

 

Cena – 100%

 

- w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(Cn : Cb) x z % = ilość punktów za dane kryterium

Cn – najniższa cena z zaoferowanych

Cb – cena z badanej oferty

z – znaczenie czynnika

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-05 12:58:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-05 12:58:41
  • Liczba odsłon: 911
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 509045]

przewiń do góry