Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

 

Ogłoszenie o naborze nr 14322 z dnia 17 sierpnia 2017 r.

 

OFERTY DO

WYMIAR ETATU

STANOWISKA

STATUS

DODATKOWE

22.08.2017

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

nabór

pierwszeństwo osoby niepełnosprawne, zastępstwo


 

 

w toku

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 

zastępca głównego księgowego

 

Umowa na zastępstwo

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ADRES URZĘDU:

Kutno

ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

 

 

 

WARUNKI PRACY

 

Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku/w dni robocze/ w godzinach od 7.30 do 15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy.

 

ZAKRES ZADAŃ

 

  Sporządzanie sprawozdawczości finansowej

 

  Kontrola formalno - rachunkowa dokumentów księgowych

 

  Księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych

 

  Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR)

 

  Realizacja przelewów w systemie bankowości elektronicznej

 

  Wystawianie rachunków i decyzji płatniczych

 

  Windykacja należności

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

  Wykształcenie: wyższe

 

  doświadczenie zawodowe: 3 lata w księgowości

 

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

 

  Korzystanie z pełni praw publicznych

 

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 

  Umiejętność biegłej obsługi komputera i oprogramowania komputerowego

 

  Umiejętność organizacji pracy własnej

 

  Znajomość obsługi systemu TREZOR oraz bankowości elektronicznej

 

  Znajomość przepisów w zakresie Ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych do niej oraz zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

  Życiorys/CV i list motywacyjny

 

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  Kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i specjalizacji

 

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

  Dokumenty należy złożyć do: 22 sierpnia 2017 r.

 

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

  Miejsce składania dokumentów:

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

 

ul. Sienkiewicza 25 , 99-300 Kutno

 

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (24) 253-34-69


Pobierz ogłoszenie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-17 11:42:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-17 11:47:30
  • Liczba odsłon: 903
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 509704]

przewiń do góry