Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w Zespole ds bezpieczeństwa żywności,


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% .

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  99-300 Kutno
  ul. Józefów 22

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kutno


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad przestrzeganiem prawa dotyczącego higienyśrodków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • współpraca w zakresie prowadzenia badań zwierząt z prywatnie praktykującymi lekarzami weterynarii
 • prowadzenie postępowania administarcyjnego oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • sporządzanie i przestrzeganie rocznych planów działalnosci z zakresu nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzecego,
 • prowadzenie nadzoru weterynaryjnego nad warunkami sanitarnymi w podmiotach zajmujacych się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz badanie jakości tej żywności,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej zajmowanego stanowiska
 • prowadzenie kontroli podmiotów objętych nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
 • prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemów RASFF, TRACES, SPIW-et

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  Bezpośredni kontakt z klientem, reprezentowanie urzędu poza siedzibą i w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu - kontrola gospodarstw i zakładów nadzorowanych przez inspekcje weterynaryjną, wyjazdy służbowe i szkoleniowe. Możliwa praca również w soboty w związku z odprawami eksportu w zakładzie PINI Polonia.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
KomputerInne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie : wyższe weterynaryjne, zootechniczne, rolnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne :
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP 
  • prawo jazdy kat B
  • umiejętność pracy w zespole i kreatywność
  • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)
  • zdolność do analitycznego myślenia
  • komunikatywność i wysoka kultura osobista
wymagania dodatkowe
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego spośród języków urzędowych UE

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Inne dokumenty i oświadczenia

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy weterynarii)
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i specjalizacji
  • kopie świadectw pracy
  • kopia prawa jazdy

  Termin składania dokumentów:

   30-11-2015

  Miejsce składania dokumentów:

   Powiatowy Inspektorat Weterynarii
   Józefów 22
   99-300 Kutno


  Inne informacje:

   tel. 24 253 35 49 24 253 35 49Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-10 08:03:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-12 08:23:29
 • Liczba odsłon: 798
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 507766]

przewiń do góry