Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie 

poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na umowę zlecenie

Adres urzędu


99-300 Kutno
ul. Sienkiewicza 25

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kutno

Zakres zadań :

 • tworzeniem szablonów, rejestrów, tabel i innych niezbędnych dokumentów dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie
 • realizacja i rozliczanie zamówień publicznych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


  Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzęduMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Budynek inspektoratu nie jest w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych - brak podjazdu brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak wind. Praca przy komputerze


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie : średnie 
 • pozostałe wymagania niezbędne :
  • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
  • doskonała znajomość obsługi komputera
  • biegła znajomość obsługi programów MS OFFICE
  • dokładność i komunikatywność
  • rzetelność i odpowiedzialność,

wymagania dodatkowe

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność planowania
 • umiejętność współpracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:

25-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
   Sienkiewicza 25
  99-300 Kutno
   

Inne informacje: 

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-18 13:41:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-18 13:41:18
 • Liczba odsłon: 864
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 508559]

przewiń do góry