Wzór Nr 2

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
           w Kutnie

99-300 Kutno, ul. Józefów 22

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kutno, 15.06.2015 r.

                                                                                                                                               (miejscowość, data)

 

.....PIW-org-0120/4/2015.......

             (sygn. akt naboru)

 

 

Protokół z naboru na stanowisko w służbie cywilnej

 

 

Referent ds. kadr i administracji

(nazwa stanowiska)

 

 

 1. Informacja o publikacji ogłoszenia o naborze

 

W dniu   22 maja   2015 r. w BIP KPRM, BIP urzędu oraz w miejscu powszechnie dostępnym
w siedzibie urzędu ukazało się ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w korpusie służby cywilnej Referent ds.
kadr i administracji

     (nazwa stanowiska, komórki organizacyjnej)

 

Termin składania ofert upłynął w dniu   1 czerwca 2015 r.

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęło 20 ofert.

 

 

 1. Skład komisji przeprowadzającej nabór

 

 1. Renata Stawirowska Główny Księgowy – przewodniczący

            (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna)

 2. Joanna Bilicka Z-ca Głównego Księgowego   – członek

          (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna)

 1. Anna Woźnica   Sekretarz PLW – członek

                  (imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Informacja o metodach i technikach naboru

Wymagania na stanowisko pracy zostały zweryfikowane na podstawie opisu stanowiska.

 

 1. Opis poszczególnych etapów naboru

 

I etap: selekcja ofert/weryfikacja dokumentów

 

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęło 20 ofert. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniło 8 ofert.

 

Wśród wszystkich ofert nie było takich, które zawierały kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Pozostałe oferty złożone zostały po wyznaczonym terminie lub nie spełniły wymagań– wykaz imienny kandydatów stanowi załącznik do protokołu.

 

II etap: rozmowa kwalifikacyjna

 

Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszeni zostali kandydaci, którzy spełnili warunek określony w „Procedurze naboru na wolne stanowiska pracy”, w tym 0 osób/osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością .

 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania – 21 pkt

 

Kandydaci otrzymali kolejno następujące wyniki:

 

 1. 15

 2. 13

 3. 12

 4. 11

 5. 11

 6. 10

 7. 0 (nie stawiła się na rozmowę kwalifikacyjną)

 8. 0 (nie stawiła się na rozmowę kwalifikacyjną)

   

  Arkusze oceny stanowią załącznik do protokołu.

   

   

 1. Imiona i nazwiska oraz adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych wg poziomu spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Agnieszka Rybińska               

 2. Renata Piotrowska

 3. Grażyna Tęgos

   

 

 1. Uzasadnienie dokonanego wyboru

  Uzyskanie największej ilości punktów podczas   rozmowy kwalifikacyjnej, najlepsze wrażenie subiektywne

   

  Powody niewyłonienia kandydata:

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   

  Podczas III etapu naboru ustalone zostały następujące warunki zatrudnienia:

  Wynagrodzenie: 1.752,04 zł. w okresie próbnym trwającym 3 miesiące oraz 2.003,13 zł. po okresie próbnym

  Wymiar etatu: pełen etat

  Data rozpoczęcia zatrudnienia: 16.06.2015 r.

   

 2. Podpisy członków komisji przeprowadzającej nabór:

   

 1. Renata Stawirowska – przewodniczący                                                                         15.06.2015 r.

                                                                                                                                                                (data zatwierdzenia protokołu)

 1. Joanna Bilicka– członek

 2. Anna Woźnica   – członek

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-15 08:33:26
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-15 13:11:23
 • Liczba odsłon: 808
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 508545]

przewiń do góry