inspektor weterynaryjny - umowa zlecenie


Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierzątMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Kutno

ADRES URZĘDU:
99-300 Kutno  
ul. H. Sienkiewicza 25

WARUNKI PRACY

Brak windy, praca przy komputerze i w terenie

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszaczania zwierząt
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt oraz zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych w gospodarstwie i innych miejscach przebywania zwierząt
 • sporządzanie rejestrów podmiotów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami
 • prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych
 • nadzorowanie pracy lekarzy wyznaczonych do czynności w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • współpraca w zakresie prowadzenia badań zwierząt z prywatnie praktykującymi lekarzami weterynarii
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne, zootechniczne, rolnicze
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań w administracji
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP (dotyczy lekarzy weterynarii)
 • prawo jazdy kat B
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)
 • zdolność do analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego spośród języków urzędowych UE

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i specjalizacji
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15 listopada 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
  ul. H. Sienkiewicza 25  
  99-300 Kutno


INNE INFORMACJE:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Termin rozpoczęcia pracy 1 grudnia 2016 r.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-26 08:23:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-27 09:27:27
 • Liczba odsłon: 740
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 515426]

przewiń do góry