Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
   OFERTY DO
   WYMIAR ETATU
   1/1
   STANOWISKA
   1
   DODATKOWE

    


   Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

   inspektor weterynaryjny

   do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt

   Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt   MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
   Kutno

   ADRES URZĘDU:
   99-300 Kutno  
   ul. H. Sienkiewicza 25

   WARUNKI PRACY

   Zastępstwo pracownika będącego na urlopie macierzyńskim  
   Brak windy, praca przy komputerze i w terenie

   ZAKRES ZADAŃ

   • przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszaczania zwierząt
   • przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt oraz zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych w gospodarstwie i innych miejscach przebywania zwierząt
   • sporządzanie rejestrów podmiotów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami
   • prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych
   • nadzorowanie pracy lekarzy wyznaczonych do czynności w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
   • współpraca w zakresie prowadzenia badań zwierząt z prywatnie praktykującymi lekarzami weterynarii
   • przygotowywanie decyzji administracyjnych

   WYMAGANIA NIEZBĘDNE

   • Wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne,
   • doświadczenie zawodowe: na stanowisku o podobnym zakresie zadań w administracji
   • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
   • prawo jazdy kat B
   • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)
   • zdolność do analitycznego myślenia
   • Posiadanie obywatelstwa polskiego
   • Korzystanie z pełni praw publicznych
   • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

   WYMAGANIA DODATKOWE

   • umiejętność stosowania prawa w praktyce
   • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego
   • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej
   • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
   • znajomość co najmniej jednego języka obcego spośród języków urzędowych UE

   DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

   • Życiorys/CV i list motywacyjny
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i specjalizacji
   • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
   • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
   • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

   • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

   TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

   • Dokumenty należy złożyć do: 31 grudnia 2016 r.
   • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
   • Miejsce składania dokumentów:
    Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
    ul. H. Sienkiewicza 25  
    99-300 Kutno


   INNE INFORMACJE:


   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
   Termin rozpoczęcia pracy 15 stycznia 2017 r.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-24 14:31:34
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-15 06:55:45
 • Liczba odsłon: 809
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 508533]

przewiń do góry