• Ogłoszenie nr: 173615
 • Data ukazania się ogłoszenia: 26 września 2015 r.

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii
  • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
  • inspektor weterynaryjny
  • w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt


  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% .


  Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu

   99-300 Kutno
   ul. Józefów 22

  Miejsce wykonywania pracy:

  • Kutno

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszaczania zwierząt
  • przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w gospodarstwie i innych miejscach przebywania zwierzątr
  • przeprowadzanie kontroli podmiotów produkujących i stosujących pasze
  • sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami
  • prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych
  • pobieranie prób pasz do badań monitoringowych wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji
  • przeprowadzanie kontroli podmiotów sektora ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
   praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30
   praca w siedzibie jak i poza siedzibą inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym, prowadzenie kontroli podmiotów)
   kontakt ze zwierzętami
   stres związany z obsługą klientów zewnętrznych  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  Komputer, urządzenia pomiarowe, sprzęt biurowy  Inne

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b ę d n e
  • wykształcenie : wyższe weterynaryjne, rolnicze lub zootechniczne
  • pozostałe wymagania niezbędne :
   • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP (dotyczy lekarzy weterynarii)
   • prawo jazdy kat B
   • umiejętność pracy w zespole i kreatywność
   • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)
   • komunikatywność i wysoka kultura osobista
  wymagania dodatkowe
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia ujęte w zakresie zadań
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Inne dokumenty i oświadczenia

   • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
   • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów
   • kopie świadectw pracy
   • kopia prawa jazdy

   Termin składania dokumentów:

    10-11-2015

   Miejsce składania dokumentów:

    Powiatowy Inspektorat Weterynarii
    Józefów 22
    99-300 Kutno
   Inne informacje:

    tel. 24 253 35 49
  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-25 07:25:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-25 07:28:35
  • Liczba odsłon: 770
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 507869]

  przewiń do góry